O eksporcie i imporcie chemikaliów

O eksporcie i imporcie chemikaliów

Rozporządzenie nr 649 z 2012 r4 lipca 2012 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 649/2012. Rozporządzenie to reguluje kwestie związane z wywozem i przywozem niebezpiecznych chemikaliów – w dalszej części rozporządzenie to będziemy nazywać po prostu rozporządzeniem 649/2012. Jego wejście w życie oznacza wdrożenie na terenie wszystkich państw członkowskich UE Konwencji Rotterdamskiej, która reguluje kwestie związane z procedurą uzyskania zgody po wcześniejszym poinformowaniu w handlu niektórymi substancjami i pestycydami. Wdrożenie tej procedury w handlu międzynarodowym ma przede wszystkim jeden cel: ochroną zdrowia i środowiska przyrodniczego przed ewentualnym zagrożeniem.

Dzięki wydaniu tego rozporządzenie kraje Wspólnoty mogą przyczynić się do wykorzystywania tego rodzaju substancji w sposób, który będzie bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Jednocześnie przyjęcie tego rozporządzenia potwierdza przyjęte przez Unię Europejską zobowiązania do tego, że zapewniona zostanie odpowiednia kontrola nie tylko w obrocie, ale także w stosowaniu niebezpiecznych chemikaliów na szczeblu globalnym. Zasada, że ma ono zapewnić ochronę zdrowia i środowiska zarówno na terenie UE, jak i poza jej granicami jest tutaj kluczowa. W porównaniu z rozporządzeniem 689/2008 nowe wprowadziło kilka zmian.

Oto kilka z nich:

– terminologia zostaje dostosowana do tej, która jest stosowana w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 odnoszącym się do rejestrowania, oceny, procedury udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie niebezpiecznych chemikaliów (rozporządzenie REARC) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008, które porusza kwestie związane z kwalifikacją, znakowaniem i pakowaniem mieszanin i substancji chemicznych

W przytoczonym rozporządzeniu uwzględnione zostały także przepisy przejściowe rozporządzenia

1272/2008. Pozwoliło to uniknąć różnic między harmonogramem stosowania obu tych rozporządzeń;

-zadania z zakresy koordynacji oraz zarządzania zarówno administracyjnymi, jaki i technicznym i aspektami przytoczonego rozporządzenia zostają przekazane Agencji.

Włączono w to także obowiązek utworzenia elektronicznej, zupełnie nowej bazy danych. Baza ta zastąpi aktualnie obowiązującą bazę EDEXIM

-koordynacja sieci państwa członkowskich, które są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów omawianego rozporządzenia zostaje przekazana Forum Wymiany Informacji o Egzekwowaniu Przepisów. Forum to zostało powołane do życia na mocy rozporządzenia REACH.

-wprowadzony zostaje obowiązek uzyskania specjalnego numeru RIN.

Przyznany „Special RIN” musi zostać wpisany w deklaracji wywozowej w polu nr 44. Dotyczy to wywozu chemikaliów wykorzystywanych do celów analitycznych lub badawczych. Możliwy jest wywóz tylko takiej ilości, która przypuszczalnie nie wpłynie negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko przyrodnicze.

-jednocześnie ulega zmianie termin, w jakim eksporter zobowiązany jest powiadomić właściwy organ krajowy o pierwszym w danym roku wywozie. Zgłoszenie to ma nastąpić nie później jak 35 dni przed planowaną datą wywozu.

Dowiedz się więcej na http://pomoc-chemiczna.pl/a,euxh >>

Previous Jak wyjść z uzależnienia?
Next Najlepsze wyciskarki wolnoobrotowe w 2020 r

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Segregator – niezbędna pomoc biurowa!

Obecnie na terenie Polski działa naprawdę wiele biur, a jak wiadomo praca w taki sposób jest bardzo specyficzna. Mnóstwo dokumentów, umów, zleceń, spotkań, czynności jakie trzeba wykonać na już i

Strefa Biznesu 0 Comments

Deficyt pracowników w IT szacuje się na ok. 50 tys. osób

Zapotrzebowanie na pracowników ze strony branży informatycznej wciąż rośnie. Jednym z powodów są kolejne inwestycje w centra badawczo-rozwojowe zarówno krajowych, jak i zagranicznych koncernów. Drugim – transformacja cyfrowa, przed którą stoją firmy w niemal

Strefa Biznesu 0 Comments

Niezbędne wyposażenie salonu fryzjerskiego

Wyposażenie salonu fryzjerskiego w niezbędne sprzęty i meble związane jest z dość poważnymi wydatkami. Na wyposażeniu salonu fryzjerskiego muszą bowiem znaleźć się sprzęty i meble, które są niezbędne do tego,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź