Czym jest Assessment Center?

Czym jest Assessment Center?

Ważnym problemem dla osób odpowiedzialnych za rozwój kadry menedżerskiej jest ocena potencjału danej osoby do wykonania w charakterze menedżera. Obecne metody oceny rozwoju menedżerów nie zmieniły się znacząco w ciągu kilkudziesięciu lat, a rodzaje usług świadczonych przez jurysdykcje państwowe i lokalne stają się coraz bardziej złożone i ważne.

Aby dokonać skutecznej oceny, potrzebujemy bardziej szczegółowych informacji niż te uzyskane tradycyjnymi metodami. Kwalifikacje potrzebne do wykonywania obowiązków zarządczych różnią się od tych, które są potrzebne przy zadaniach niezwiązanych z zarządzaniem. Narażenie na symulowane, a także rzeczywiste problemy związane z zarządzaniem oraz doświadczenia administracyjne pomagają w ustaleniu zdolności jednostki, a także jej sympatii lub braku sympatii do obowiązków zarządczych.

Metodą, którą wiele firm i organizacji rządowych wdrożyło w celu zidentyfikowania potencjału zarządczego, jest podejście assessment center. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki badań dotyczących ośrodków oceny są dość obiecujące; oceny ośrodków oceny przewidują sukces na danym stanowisku znacznie lepiej niż same testy, same dane biograficzne, oceny przełożonych dotyczące wyników czy oceny potencjału promocyjnego.

Co to jest Assessment Center?

Assessment center to sposób na zebranie odpowiednich informacji, w standardowych warunkach, o możliwościach danej osoby do pełnienia funkcji kierowniczej. Zasadniczo assessment center przeprowadza kandydatów przez serię ćwiczeń grupowych i indywidualnych mających na celu symulację warunków panujących na danym stanowisku oraz określenie, czy posiadają oni umiejętności i zdolności niezbędne do wykonywania tego stanowiska. Czyni to poprzez uwypuklenie istotnych dla danego stanowiska zachowań kandydata, przy jednoczesnej obserwacji przez grupę asesorów. Ponadto, oceniający zachowanie kandydata widzą wszystkie osoby ze wspólnych ram odniesienia w różnych działaniach oceniających. Procedury te pomagają upewnić się, że dokonane oceny są stosunkowo wolne od wielu form uprzedzeń rater, są wiarygodne i mogą służyć jako podstawa do konstruktywnego przewidywania potencjału kandydata.

Dodatkowe korzyści z centrum oceny obejmują:

– Centra oceny mierzą zachowania związane z pracą, a nie inne cechy, które nie są bezpośrednio związane z efektywną pracą.

– Centra oceny mierzą szerszy zakres wiedzy, umiejętności i zdolności niż bardziej tradycyjne metody, takie jak testy pisemne lub rozmowy kwalifikacyjne.

– Centra oceny są standaryzowane, ponieważ warunki testowania są podobne dla wszystkich kandydatów. Standaryzacja ta zapewnia, że żaden z kandydatów nie będzie traktowany lepiej lub gorzej niż inny.

– Centra oceny są sprawiedliwe niezależnie od wieku, płci czy rasy. W przeciwieństwie do niektórych programów testowych, badania sugerują, że wiek, płeć lub rasa kandydata nie ma wpływu na otrzymane oceny.

– Kandydaci zazwyczaj postrzegają centra oceny jako uczciwą metodę promocji.

– Centra oceny służą jako doświadczenie edukacyjne zarówno dla osób oceniających, jak i dla kandydatów. Oceniający odnoszą korzyści ze swojego szkolenia i doświadczenia jako asesorzy; mogą służyć jako narzędzie szkoleniowe w zakresie zarządzania, które pomaga asesorom poprawić ich umiejętności obserwacyjne i zdolność do dokładnej oceny wyników. Kandydaci czerpią korzyści z informacji zwrotnych, które otrzymują po przejściu przez centrum. Centrum oceny określa ich mocne strony i obszary wymagające poprawy.

– Oceny w centrum oceny są zwykle znacznie dokładniejsze niż oceny konwencjonalne, ponieważ dają możliwość bezpośredniej obserwacji zachowania w kontrolowanym otoczeniu przy pomocy wyszkolonych ratowników.

Previous Najlepsze wyciskarki wolnoobrotowe w 2020 r
Next Jak czyścić telefon?

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Aby w dokumentach był porządek i ład

Wciąż w wielu instytucjach i firmach wytwarzane są papierowe dokumenty. Są wśród nich takie, które mogą mieć tylko papierową formę oraz takie, które należy przechowywać przez ściśle określony czas. Papierowe

Strefa Biznesu 0 Comments

Jakie są różne rodzaje kalendarzy promocyjnych?

Chcesz kupić kalendarze promocyjne? Jako mała firma, która sprzedaje kalendarze promocyjne, uważamy, że jest to świetny pomysł (choć jesteśmy trochę stronniczy w tej kwestii). Wiesz, że kalendarze promocyjne są praktycznym

Strefa Biznesu 0 Comments

Papier ksero: garść faktów

Jednym z najczęściej wykorzystywanych urządzeń biurowych jest kserokopiarka. Dzięki niej można szybko zwiększyć liczbę egzemplarzy danego dokumentu. Aby jednak korzystanie z kserokopiarki było możliwe, niezbędny jest papier ksero. Alibiuro to

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź